Ειρήνη & Δήμος

Ο γάμος έγινε στο Κάλαμο Αττικής το καλοκαίρι. Η φωτογράφηση του γάμου έγινε με φυσικότητα, σεβόμενος την μοναδικότητα των στιγμών.

Φωτογραφία γάμου, wedding photography athanasis.

Leave a Reply