Φωτογράφηση γάμου στην Ερμιόνη

Ο γάμος έγινε τον Σεπτέμβριο. Η φωτογράφηση έγινε με φυσικό τρόπο.

φωτογραφία γάμου με φυσικότητα
Δακτυλίδια ρολόι παπούτσια γαμπρού

φωτογραφία γάμου με φυσικότητα

φωτογραφία γάμου με φυσικότητα

φωτογραφία γάμου με φυσικότητα

φωτογραφία γάμου με φυσικότητα

φωτογραφία γάμου με φυσικότητα

φωτογραφία γάμου με φυσικότητα

φωτογραφία γάμου με φυσικότητα

φωτογραφία γάμου με φυσικότητα

φωτογραφία γάμου με φυσικότητα

φωτογραφία γάμου με φυσικότητα

φωτογραφία γάμου με φυσικότητα

φωτογραφία γάμου με φυσικότητα

φωτογραφία γάμου με φυσικότητα

φωτογραφία γάμου με φυσικότητα

φωτογραφία γάμου με φυσικότητα

φωτογραφία γάμου με φυσικότητα

φωτογραφία γάμου με φυσικότητα

φωτογραφία γάμου με φυσικότητα

φωτογραφία γάμου με φυσικότητα

Leave a Reply