Ασκήσεις μέσα στο νερό .

Η φωτογράφηση έγινε στο ξενοδοχείο Life Gallery για το περιοδικό Vita τον Ιούλιο του 2007.

Φωτογράφος athanasis

Φωτογράφος athanasis

Φωτογράφος athanasis

Φωτογράφος athanasis

Φωτογράφος athanasis

 Φωτογράφος athanasis.

Leave a Reply