Η βάφτιση του Χαράλαμπου.

Η βάφτιση έγινε στην Παναγιά την Μυρτιδιώτησσα στον ‘Αλυμο . Η φωτογράφιση της βάφτισης έγινε με φυσικό τρόπο.

 Φωτογραφία βάφτισης athanasis

 

 Φωτογραφία βάφτισης athanasis

 

 Φωτογραφία βάφτισης athanasis

 

 Φωτογραφία βάφτισης athanasis

 

 Φωτογραφία βάφτισης athanasis

 

 Φωτογραφία βάφτισης athanasis

 

 Φωτογραφία βάφτισης athanasis

 

 Φωτογραφία βάφτισης athanasis

 

 Φωτογραφία βάφτισης athanasis

 

 Φωτογραφία βάφτισης athanasis

 

 Φωτογραφία βάφτισης athanasis

 

 Φωτογραφία βάφτισης athanasis

 

 Φωτογραφία βάφτισης athanasis

 

 Φωτογραφία βάφτισης athanasis

 

 Φωτογραφία βάφτισης athanasis

 

 Φωτογραφία βάφτισης athanasis

 

 Φωτογραφία βάφτισης athanasis

 

 Φωτογραφία βάφτισης athanasis

 

 Φωτογραφία βάφτισης athanasis

 

 Φωτογραφία βάφτισης athanasis

 

 Φωτογραφία βάφτισης athanasis

 

 Φωτογραφία βάφτισης athanasis

 

 Φωτογραφία βάφτισης athanasis

 

 Φωτογραφία βάφτισης athanasis

 

 Φωτογραφία βάφτισης athanasis

 

 Φωτογραφία βάφτισης athanasis

 

 Φωτογραφία βάφτισης athanasis

 Φωτογραφία βάφτισης
athanasis

Leave a Reply