Μαρία & Θοδωρής

Ο γαμπρός καθώς και η νύφη προετοιμάστηκαν στα πατρικα τους σπιτια .
Φωτογραφία γάμου στο Capre Diem. Η φωτογράφηση έγινε με φυσικότητα.

φωτογραφία γάμου, wedding photography

φωτογραφία γάμου, wedding photography

φωτογραφία γάμου, wedding photography

φωτογραφία γάμου, wedding photography

φωτογραφία γάμου, wedding photography

φωτογραφία γάμου, wedding photography

φωτογραφία γάμου, wedding photography

φωτογραφία γάμου, wedding photography

φωτογραφία γάμου, wedding photography

φωτογραφία γάμου, wedding photography

φωτογραφία γάμου, wedding photography

φωτογραφία γάμου, wedding photography

φωτογραφία γάμου, wedding photography

φωτογραφία γάμου, wedding photography

φωτογραφία γάμου, wedding photography

φωτογραφία γάμου, wedding photography

φωτογραφία γάμου, wedding photography

φωτογραφία γάμου, wedding photography

φωτογραφία γάμου, wedding photography

φωτογραφία γάμου, wedding photography

φωτογραφία γάμου, wedding photography

φωτογραφία γάμου, wedding photography

φωτογραφία γάμου, wedding photography

φωτογραφία γάμου, wedding photography

φωτογραφία γάμου, wedding photography
athanasis

Leave a Reply