Γιώργος & Αθήνα

Ο γάμος έγινε στην Αγία Τριάδα και η φωτογράφηση έγινε στο κέντρο της Κηφισιάς .

φωτογραφία γάμου
πορτραίτο
φωτογραφία γάμου
στιγμή από την προετοιμασία

φωτογραφία γάμου

φωτογραφία γάμου
πορτραίτο σε κίνηση
φωτογραφία γάμου
είσοδος στην εκκλησία

φυσικότητα στην φωτογραφία γάμου

φωτογραφία γάμου
στον αρραβώνα
φωτογραφία γάμου
Στα Στέφανα

φωτογράφος γάμου

φωτογράφος γάμου

φωτογράφος γάμου

φωτογραφια γάμου

φωτογράφος γάμου

φωτογράφος γάμου

φωτογράφος γάμου

φωτογράφηση γάμου

φωτογράφηση γάμου

φωτογράφος γάμου

φωτογράφος γάμου φωτογραφία γάμου
athanasis

Leave a Reply