Η βαφτηση της Βασίλειας .

 Η φωτογράφηση της βάφτισης
της έγινε ένα καλοκαιρινό πρωινό το οποίο είχε ιδιαίτερη ζέστη στην Άγια Σκέπη Παπάγου .

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 Φωτογραφία βάφτισης
athanasis

Leave a Reply