Γιάννης και Γεωργία

Η φωτογράφηση του γάμου έγινε στην Τρίπολη .

 Φωτογραφία γάμου, φωτογράφος γάμου

 Φωτογραφία γάμου, φωτογράφος γάμου

 Φωτογραφία γάμου, φωτογράφος γάμου

 Φωτογραφία γάμου, φωτογράφος γάμου

 Φωτογραφία γάμου, φωτογράφος γάμου

 Φωτογραφία γάμου, φωτογράφος γάμου

 Φωτογραφία γάμου, φωτογράφος γάμου

 Φωτογραφία γάμου, φωτογράφος γάμου

 Φωτογραφία γάμου, φωτογράφος γάμου

 Φωτογραφία γάμου, φωτογράφος γάμου

 Φωτογραφία γάμου, φωτογράφος γάμου

 Φωτογραφία γάμου, φωτογράφος γάμου

 Φωτογραφία γάμου, φωτογράφος γάμου

 Φωτογραφία γάμου, φωτογράφος γάμου

 Φωτογραφία γάμου, φωτογράφος γάμου

 Φωτογραφία γάμου, φωτογράφος γάμου

 

 Φωτογραφία γάμου,
φωτογράφος γάμου
athanasis.

Leave a Reply