Αγ. Δημήτριος Κηφισιά

Η φωτογράφηση γάμου του Γιώργου και της Λένας το φθινόπωρο στην Κηφισιά . Ευχαριστώ για την συνεργασία το κτήμα Πεντελικόν

Leave a Reply