Μαρία & Γιώργος

Η φωτογράφηση του γάμου έγινε στο Π. Φάληρο πριν λίγες ημέρες. Μας έπιασε βροχή μετά από το μυστήριο, καθάρισε η ατμόσφαιρα  το τοπίο έγινε ποιο  ζωηρό, τελικά λειτούργησε υπέρ της  φωτογράφησης.

φωτογραφία γάμου Π.Φάληρο (1)

φωτογραφία γάμου Π.Φάληρο (2)

φωτογραφία γάμου Π.Φάληρο (3)

φωτογραφία γάμου Π.Φάληρο (4)

φωτογραφία γάμου Π.Φάληρο (5)

φωτογραφία γάμου Π.Φάληρο (6)

φωτογραφία γάμου Π.Φάληρο (7)

φωτογραφία γάμου Π.Φάληρο (8)

φωτογραφία γάμου Π.Φάληρο (9)

φωτογραφία γάμου Π.Φάληρο (10)

φωτογραφία γάμου Π.Φάληρο (11)

φωτογραφία γάμου Π.Φάληρο (12)

φωτογραφία γάμου Π.Φάληρο (13)

φωτογραφία γάμου Π.Φάληρο (14)

φωτογραφία γάμου Π.Φάληρο (15)

Φωτογραφία γάμου , wedding photography .

Leave a Reply