Γάμος στο Αγρίνιο

Καλοκαιρινός γάμος στο  Αγρίνιο. Αρκετή ζέστη αλλά και ζεστοί άνθρωποι. Περάσαμε πολύ καλά και αυτό βγήκε και στο αποτέλεσμα.  Ευχαριστώ τα παιδιά για την φιλοξενία τους.

γάμος στο Αγρίνιο (2)

γάμος στο Αγρίνιο (3)

γάμος στο Αγρίνιο (4)

γάμος στο Αγρίνιο (5)

γάμος στο Αγρίνιο (6)

γάμος στο Αγρίνιο (7)

γάμος στο Αγρίνιο (8)

γάμος στο Αγρίνιο (9)

γάμος στο Αγρίνιο (10)

γάμος στο Αγρίνιο (11)

γάμος στο Αγρίνιο (12)

γάμος στο Αγρίνιο (13)

γάμος στο Αγρίνιο (14)

γάμος στο Αγρίνιο (15)

γάμος στο Αγρίνιο (16)

γάμος στο Αγρίνιο (17)

γάμος στο Αγρίνιο (18)

γάμος στο Αγρίνιο (19)

γάμος στο Αγρίνιο (20)

γάμος στο Αγρίνιο (21)

γάμος στο Αγρίνιο (22)

γάμος στο Αγρίνιο (23)

γάμος στο Αγρίνιο (24)

γάμος στο Αγρίνιο (25)

γάμος στο Αγρίνιο (26)

γάμος στο Αγρίνιο (27)

γάμος στο Αγρίνιο (28)

γάμος στο Αγρίνιο (29)

γάμος στο Αγρίνιο (30)

γάμος στο Αγρίνιο (31)

γάμος στο Αγρίνιο (32)

γάμος στο Αγρίνιο (33)

γάμος στο Αγρίνιο (34)

γάμος στο Αγρίνιο (35)

γάμος στο Αγρίνιο (36)

γάμος στο Αγρίνιο (37)

γάμος στο Αγρίνιο (38)

γάμος στο Αγρίνιο (39)

γάμος στο Αγρίνιο (40)

γάμος στο Αγρίνιο (41)

Φωτογραφία γάμου , wedding photography .

Leave a Reply