Γάμος στην Παναγία την Ελευθερώτρια .

Η φωτογράφηση του γάμου του Γιάννη και της Αναστασίας έγινε στην Παναγιά την Ελευθερώτρια στην Κηφισιά .

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 Φωτογραφία γάμου
athanasis

Leave a Reply