Φωτογράφηση την επομένη μέρα

Η φωτογράφηση έγινε σε περιοχή που επέλεξε το ζευγάρι.

Φωτογραφία γάμου, wedding photography athanasis.

3 Responses to “Φωτογράφηση την επομένη μέρα”

  1. Miranda

    Athanasis you are amazing!! I love all of them..I don’t know how I am going to pick just a few out of the many you took, to put in the album. Thank you so much. We were so lucky to have worked with you.

    Reply
  2. pattymae

    O.M.G……LOVE LOVE LOVE!!! i mean SERIOUSLY— these are ABSOLUTELY STUNNING! ya’ll look like that ralph lauren true love perfume commercial or something like that— only SOOOOOO much more beautiful!!! esp the ones in the field! i also love ur sparkly shoes! i can’t believe you sat in those rocks in ur dress too lol* also- i’m pretty sure that’s the 1st time i’ve EVER seen ya’ll kiss hahaha….. i LOVE the one when ur playing w/ ur veil & the one where ur veil is all flowwy in the wind! okay- i LOVE them all foreal & i’m so sad i missed it, but i’m SOOOOOO SOOOOO happy for ya’ll & CONGRATULATIONS, again!!! I LOVE YOU YA’LL!!!!!!!!!

    Reply

Leave a Reply