Βάφτιση στην Παναγιά την Ελευθερώτρια .

Η βάφτιση του Κωνσταντίνου έγινε στην Παναγιά την Ελευθερώτρια
ένα απόγευμα του Σεπτεμβρίου . Η φωτογράφηση της βάφτισης
έγινε με φυσικό φως .

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 Φωτογράφος
athanasis

Leave a Reply