Παστέλι

food photography school snack
Greek Sesame Honey Candy

Η φωτογραφια δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Vita τον Σεπτέμβριο του 2007.
Φωτογραφια ,food styling , Athanasis.

 

Leave a Reply