Βάφτιση στον Τίμιο Σταύρο Χολαργού.

Φωτογραφίες βάφτισης.

Φωτογραφίες βάφτισης

Φωτογραφίες βάφτισης

Φωτογραφίες βάφτισης

Φωτογραφίες βάφτισης

Φωτογραφίες βάφτισης

Φωτογραφίες βάφτισης

Φωτογραφίες βάφτισης

Φωτογραφίες βάφτισης

Φωτογραφίες βάφτισης

Φωτογραφίες βάφτισης

Φωτογραφίες βάφτισης

Φωτογραφίες βάφτισης

Φωτογραφίες βάφτισης

Φωτογραφίες βάφτισης

Φωτογραφίες βάφτισης

 Φωτογραφία βάφτισης
athanasis

Leave a Reply