Η προετημασία του Παναγιώτη και της Αγγελικής .

Φωτογραφίες προετοιμασίας του γαμπρού και της νύφης πριν το μυστήριο.

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 Φωτογράφος γάμου
athanasis

Leave a Reply