Η προετοιμασία της Αναστασίας .

Η φωτογράφηση της προετοιμασίας έγινε στο σπίτι της νύφης . Έπειτα ακολούθησε
η φωτογράφηση στην Παναγιά την Γκαρικά .

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 Φωτογραφία γάμου
athanasis

Leave a Reply