Φωτογράφηση στο σπίτι πριν την βάπτιση .

Φωτογράφηση στα διδυμάκια  στο σπίτι πριν την βάπτιση τους .

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 Φωτογραφία βάφτισης
athanasis

Leave a Reply