Βάφτιση στην Παναγία την Μυρτιδιωτισα .

Η φωτογράφηση έγινε στην Παναγία την Μιρτιδιώτισα ένα απόγευμα του Ιουνίου .

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

Φωτογράφος
athanasis

Leave a Reply