Βάφτιση στη Ι. Μ. Φανερωμένης.

Η φωτογράφηση της βάφτισης του Μιχάλη έγινε στη Ι. Μ. Φανερωμένης στο Χιλιομόδι της Κορινθίας.

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 Φωτογραφία βάφτισης
athanasis

Leave a Reply