Βάφτιση στον Άγιο Αθανάσιο στο Πολύδροσο .

Χειμωνιάτικη φωτογραφία βάφτισης στον Άγιο Αθανάσιο στο Πολύδροσο.

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 Φωτογραφία βάφτισης
athanasis

Leave a Reply