Φωτογραφία βάφτισης στο Πολύδροσο.

Η βάφτιση του Νικόλα έγινε Ιούνιο στον Άγιο Αθανάσιο στο Πολύδροσο.

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 Φωτογραφία βάφτισης
athanasis

Leave a Reply