Η βάφτιση της Αλεξάνδρας.

Η φωτογράφηση της βάφτισης έγινε στον Αγ. Γεώργιο Κυνοσάργους ένα πρωινό του Ιουνίου.

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

 

φωτογραφία βάφτισης

Φωτογραφία βάφτισης
athanasis

Leave a Reply