Θύμιος & Αναστασία

 Η εκκλησια που έγινε φωτογράφηση η τελετή του
γάμου είναι η Παναγία Γκαρικά στην Κερατέα . Έπειτα μετά το τέλος του μυστηρίου ακολούθησε μια
βραδινή φωτογράφηση που έγινε στο λιμάνι του Λαυρίου η οποία κράτησε 5-10 λεπτά .

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 

Φωτογραφία γάμου

 Φωτογραφία γάμου
athanasis

Leave a Reply