Η φωτογράφηση του Βασίλη & της Έφης μετά την εκκλησία .

Η φωτογράφηση έγινε μέσα σε λίγο χρόνο μετά το τέλος του μυστηρίου του γάμου .

Φωτογραφία γάμου

Φωτογραφία γάμου

Φωτογραφία γάμου

Φωτογραφία γάμου

Φωτογραφία γάμου

Φωτογραφία γάμου

Φωτογραφία γάμου

Φωτογραφία γάμου

Φωτογραφία γάμου

Φωτογραφία γάμου

Φωτογραφία γάμου

 Φωτογράφος γάμου
athanasis

Leave a Reply