Ο γάμος του Άγγελου & της Ελένης .

Η φωτογράφηση και η προετοιμασία του γάμου έγινε στο Πόρτο Ράφτη .
Φωτογραφία γάμου

Φωτογραφία γάμου

Φωτογραφία γάμου

Φωτογραφία γάμου

Φωτογραφία γάμου

Φωτογραφία γάμου

Φωτογραφία γάμου

Φωτογραφία γάμου

Φωτογραφία γάμου

Φωτογραφία γάμου

Φωτογραφία γάμου

 Φωτογράφος γάμου
athanasis

Leave a Reply